con address   551 หมู่ที่ 17  ตำบลเหนือเมือง  อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  

con tel   0-4351-6873

con fax  0-4351-6873

facebook   โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

website  http://ss101.pao-roiet.go.th

 

Hits: 348