ตราสัญญาลักษณ์โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

logoss

 

            เป็นรูปเจดีย์ชัยมงคลประดิษฐ์สถานอยู่เบื้องหลังศาลหลักเมืองกลางบึงพลาญชัย มีรวงข้าวหอมมะลิอยู่ภายใน มีอักษร องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดร้อยเอ็ด อยู่ในกรอบชั้นใน มีอักษรภาษาไทย โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และอักษรภาษาอังกฤษว่า Roi-et Provincial Administration Organization Sports School มีความหมายว่า

          โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ณ ดินแดนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธัญหาร ข้าวหอมมะลิ เป็นดินแดนอันร่มเย็นด้วยแสงธรรมแห่งพุทธศาสนาอันมีเจดีย์ชัยมงคลเป็นหลักชัยแห่งธรรม เป็นแผ่นดินอันมั่นคงมีประวัติศาสตร์อันยาวนาน ดั่งปรากฏหลักเมืองอันมั่นคง ณ บึงพลาญชัย อันเป็นกลางของเมืองร้อยเอ็ด ดั่งโรงเรียนกีฬาองค์บริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนกีฬาของจังหวัดร้อยเอ็ด

 

สีประจำโรงเรียน

          สีขาว    หมายถึง          ความสดใส บริสุทธิ์ เคร่งครัดในกฎระเบียบและกติกา

          สีแสด   หมายถึง          มีปัญญา กล้าหาญ ซื่อสัตย์เสียสละ เป็นสีประจำมณฑลร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด และองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

Hits: 214